Privacyverklaring

Uiteraard respecteer ik de privacy van bezoekers van deze website en degenen die mij vragen stellen via de mail. Ik verwerk je gegevens doordat je me mailt en daarmee deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor mij. Ik verzamel alleen de gegevens die jij mij gestuurd hebt: dat zijn je naam en e-mailadres en de inhoud van de mail. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je mail te beantwoorden of om contact op te nemen over bijvoorbeeld een vraag omtrent een boeking.

In principe verstrek ik geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de gestelde vraag of indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht er een zeldzame gebeurtenis voorkomen dat ik je gegevens ergens voor wil gebruiken, dan zal ik je hier altijd eerst over e-mailen en om je toestemming vragen. Het staat je natuurlijk altijd vrij om geen toestemming te geven en dan zal ik jouw gegevens ook niet gebruiken.

Je hebt altijd het recht om je gegevens en mails door mij te laten verwijderen. Stuur gerust een mail als je wilt dat je adres en/of je mail verwijderd moet worden. Hetzelfde geldt voor foto’s op de site. Daar is als het goed is nooit iemand herkenbaar op te zien, of alleen na expliciete toestemming. Maar ze kunnen op verzoek uiteraard weer verwijderd worden. Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en zal alles doen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.